"בורחים ברכבת"

חדר בריחה מקוון מאת נדב שמגר

ישראל

חלק ראשון

למנויים
בלבד

חדר בריחה זה פתוח רק לרוכשי מנוי באתר

זהו חדר בריחה ווירטואלי. לא הצלחתם? פה אין סיוע! הרי תמיד אפשר לברוח חזרה למציאות
כל התשובות לחדר הבריחה - שמות הערים בהן נמצאות תחנות הרכבת (כולל רווח כשיש)