"בורחים ברכבת"

חדר בריחה מקוון שלישי מאת נדב שמגר

ישראל

חלק ראשון

פתוח
חופשי

זהו חדר בריחה ווירטואלי. לא הצלחתם? פה אין סיוע! הרי תמיד אפשר לברוח חזרה למציאות
כל התשובות לחדר הבריחה - שמות הערים בהן נמצאות תחנות הרכבת (כולל רווח כשיש)
לא יודעים את התשובה? אפשר תמיד לרמות את
עצמכם ולנסות את מיקומי כל התחנות בארץ