צילום יצירתי

שיעור שני...
יצירתיות בצילום

כתיבה ועריכה: נדב שמגר