עין רואה
אוזן שומעת

לב מבין

ליום הזיכרון ויום העצמאות