ממפים או ממופים?

האם אתם

מרגלים מבלי לשים לב 

איסוף המידע והמיפוי במאה ה-21

pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg
 
pointing-down-finger.jpg