facebook_logos_PNG19753.png

ריגול

63506_thumb.png
 

ריגול

פעולת מודיעין שבה אוספים מידע בסתר

63506_thumb.png

ריגול

פעולת מודיעין שבה אוספים מידע בסתר

ברחוב | בבית הספר בבית | בעבודה | בבילויי | בחו"ל | בקניון | בנסיעה | אצל חברים

 
63506_thumb.png

ריגול

פעולת מודיעין שבה אוספים מידע בסתר

ברחוב | בבית הספר בבית | בעבודה | בבילויי | בחו"ל | בקניון | בנסיעה | אצל חברים

באינטרנט

 
63506_thumb.png

ממפים או ממופים?

האם אתם

איסוף המידע והמיפוי במאה ה-21

מרגלים מבלי לשים לב 

 
63506_thumb.png
 

למי מכם יש טלפון חכם

שאלה...

עם מערכת הפעלה     אנדרואיד?

63506_thumb.png
 

שאלה...

למי מכם יש חשבון
 

ב-      Gmail ?

63506_thumb.png
 

ב-      Waze ?

כמה מכם משתמשים 

שאלה נוספת...

63506_thumb.png
 

רגע,

ומה לגבי פייסבוק?

63506_thumb.png
 

אז למי יש חשבון

אם זה המצב...

ב-    אינסטגרם?

63506_thumb.png
 

שאלה אחרונה...

ב-    וואטסאפ?

...מי לא משתמש

63506_thumb.png

בגדול, העולם מתחלק כך:

 
63506_thumb.png
 

בכנות, עם יד על הלב...

כמה מכם היו מוכנים לתת לי את הטלפון הנייד שלכם כדי לחקור ולראות מה יש בו לחצי שעה?

...כשהוא במצב פתוח כמובן

63506_thumb.png

בעצם, למה לא... מה כבר יש שם?

 

היסטוריית חיפוש וגלישה באינטרנט

מידע אישי (גיל, מגדר, כתובת וכדומה)

עם מי אתם מדברים, כמה ועל מה

מה אתם קונים (והיכן)

מה מותקן בטלפון

כל התמונות שצילמתם

רשימות אנשי הקשר

אירועים אישיים ואחרים

הודעות נכנסות ויוצאות

המוזיקה שאתם שומעים

כל הכתבות והתכנים שקראתם

מהם תחומי העניין

מצב בריאותי

העדפות מיניות

זיהוי תווי פנים

שמירת תבנית קול
 וכמובן... מיקום מדוייק בכל זמן

63506_thumb.png

 עכשיו כל זה בכפולות... 

 

היסטוריית חיפוש וגלישה באינטרנט

מידע אישי (גיל, מגדר, כתובת וכדומה)

עם מי אתם מדברים, כמה ועל מה

מה אתם קונים (והיכן)

מה מותקן בטלפון

כל התמונות שצילמתם

רשימות אנשי הקשר

אירועים אישיים ואחרים

הודעות נכנסות ויוצאות

המוזיקה שאתם שומעים

כל הכתבות והתכנים שקראתם

מהם תחומי העניין

מצב בריאותי

העדפות מיניות

זיהוי תווי פנים

שמירת הקלטות ותבנית קול
 וכמובן... מיקום מדוייק בכל זמן

הצלבת מידע

שיתוף מידע

63506_thumb.png

זוכרים? אתם נתתם את האישור...

 

היסטוריית חיפוש וגלישה באינטרנט

מידע אישי (גיל, מגדר, כתובת וכדומה)

עם מי אתם מדברים, כמה ועל מה

מה אתם קונים (והיכן)

מה מותקן בטלפון

כל התמונות שצילמתם

רשימות אנשי הקשר

אירועים אישיים ואחרים

הודעות נכנסות ויוצאות

המוזיקה שאתם שומעים

כל הכתבות והתכנים שקראתם

מהם תחומי העניין

מצב בריאותי

העדפות מיניות

זיהוי תווי פנים

שמירת הקלטות ותבנית קול
 וכמובן... מיקום מדוייק בכל זמן

63506_thumb.png

זוכרים? אתם נתתם את האישור...

היסטוריית חיפוש וגלישה באינטרנט

מידע אישי (גיל, מגדר, כתובת וכדומה)

עם מי אתם מדברים, כמה ועל מה

מה אתם קונים (והיכן)

מה מותקן בטלפון

כל התמונות שצילמתם

רשימות אנשי הקשר

אירועים אישיים ואחרים

הודעות נכנסות ויוצאות

המוזיקה שאתם שומעים

כל הכתבות והתכנים שקראתם

מהם תחומי העניין

מצב בריאותי

העדפות מיניות

זיהוי תווי פנים

שמירת הקלטות ותבנית קול
 וכמובן... מיקום מדוייק בכל זמן

לא שילמתם?

אין דבר כזה "בחינם"...

אז כנראה אתם "המוצר"

 
63506_thumb.png

זוכרים? אתם נתתם את האישור...

היסטוריית חיפוש וגלישה באינטרנט

מידע אישי (גיל, מגדר, כתובת וכדומה)

עם מי אתם מדברים, כמה ועל מה

מה אתם קונים (והיכן)

מה מותקן בטלפון

כל התמונות שצילמתם

רשימות אנשי הקשר

אירועים אישיים ואחרים

הודעות נכנסות ויוצאות

המוזיקה שאתם שומעים

כל הכתבות והתכנים שקראתם

מהם תחומי העניין

מצב בריאותי

העדפות מיניות

זיהוי תווי פנים

שמירת הקלטות ותבנית קול
 וכמובן... מיקום מדוייק בכל זמן

63506_thumb.png

אגדת עם על ממציא השחמט

* ניתוח ועיבוד
   מידע מרחבי
   ממקורות שונים

 
 

האם אתם

ממפים או ממופים?

איסוף המידע והמיפוי במאה ה-21

מרגלים מבלי לשים לב 

מרגלים