המע"ר (מרכז עסקים ראשי)

המע"ר תופס שטח קטן יחסית משטחה של העיר אולם חשיבותו רבה, בהיותו לב הפעילות הכלכלית שלה. המע"ר משמש מרכז פיננסי ומרכז שירותים ומסחר, והוא "המנוע" של הפעילות הכלכלית, חברתית ותרבותית של העיר. 

מאפייני המע"ר: 
* המע"ר לרוב מצוי במרכזה של העיר והינו האזור הצפוף ביותר
* כדי לנצל את שטח המע"ר המצומצם, הבנייה במע"ר הינה גבוהה
   דבר שיוצר אזור עם "קו רקיע גבוה"

* ערך הקרקע במע"ר הינו גבוה ולכן משמש רק את מי שיכול לעמוד במחיר
* בשל ריכוז העסקים במע"ר, הצפיפות בו רבה מאוד
* במע"ר לרוב מצוי "הגלעין ההיסטורי" של העיר
* המע"ר נחשב לרוב כמקום הנגיש ביותר בעיר. (מבחינה תחבורתית)

המע"ר משתנה...

  למרות המגבלות הרבות, שטחו מתרחב מעט אך לאור הביקוש       הרב נוצר צורך במוקדי עסקים נוספים וכך מתפתחים מע"רים       משניים. לרוב הפיצול יוצר מע"ר חדש ומע"ר ישן (היסטורי)