מוסדות ציבור

במרחב העירוני מוקצים שטחים למוסדות ציבוריים המספקים שירות לתושבים.
אלו הם למשל בניין העירייה, בתי חולים, ספריות, בתי ספר, משטרה, כיבוי, דת, ספורט וכדומה...

עבודת התכנון חשובה מאוד בשימושי קרקע המשמשים למוסדות הציבור:
א. על מנת לוודא שהעיר מספקת לתושביה את כל מה שהם צריכים
ב. פיזור המוסדות השונים חשוב להיות בהלימה לפיזור האוכלוסייה

 

הקמתם של מבני הציבור נעשית לרוב על ידי הרשות ובסיוע של המדינה.