שימושי קרקע - שטחים פתוחים (שט"פ)

שטחים פתוחים הינם שטחים שלא בנו עליהם ומכונים גם כ"שטחים ירוקים". 
הם על פי רוב שטחים המתוחזקים על ידי הרשויות ותרומתם למרחב רבה. 
שטחים פתוחים הינם גם שטחים שאושרה עליהם הבנייה אך זו טרם בוצעה


השטחים הפתוחים מחלקים לשני סוגים עיקריים: 

שט"פ בתוך העיר: יכולים להיות פארקים גינות וגם סתם "שדה בור". 
שט"פ מחוץ לעיר: שטחי החקלאות, יערות, שמורות הטבע.

היקף השטחים הפתוחים ומיקומם משתנה מעיר לעיר וקיומם נתון לאיום מתמיד מצד גורמים שונים כגון הרשות המעוניינת להתרחב אך מצד קבלנים ויזמים.

מתקיימים מאבקים ציבוריים נגד תוכניות פיתוח בשטחים הירוקים על ידי תושבים וגופים ירוקים הפועלים במרחב.  

מעבר עם העכבר על התמונות מציג הסבר נוסף

חשיבות השטחים הפתוחים

 1. יצירת אוויר נקי על ידי תהליכי פוטוסנטזה 

 2. חלחול מי גשמים לקרקע 

 3. יצירת מקומות לבילוי ופנאי

 4. נשמר המגוון הביולוגי של הטבע

 5. צמצום תופעת "אי חום עירוני"

 6. שמירת עתודות קרקע לדורות הבאים