שימושי קרקע לתחבורה

שטח נרחב בכל עיר מוקצה לתחבורה - כבישים, מחלפים, תחנות אוטובוס, מגרשי חנייה, מסילות ברזל, תחנות רכבת, מתקני נמלי ים, תעופה ועוד. 
שימוש קרקע זה מאפשר את החיבור והתנועה בין שימושי הקרקע האחרים. 

בערים בהן קיימת מערכת תחבורה מפותחת, כשליש משטחה של העיר מוקדש לשימוש זה, ובערים בהן השימוש ברכב הפרטי גדול במיוחד - השטח גדול עוד יותר.

פיתוח מערכת התחבורה הוא המאפשר לעיר להתרחב ולהתפרס במרחב. 
באזורים בהם הפעילות רבה, גם התחבורה תהיה צפופה יותר. עיקר העומס הינו בשעות היוממות. ההיבט המרכזי והבעייתי ביותר של מערכת התחבורה הוא זיהום האוויר שנוצר על ידי כלי הרכב לצד מטרדי רעש ובטיחות.

מעבר עם העכבר על התמונות מציג הסבר נוסף

פתרונות לבעיות התחבורה

 בעיות התחבורה מעסיקות את רשויות הערים בכל רחבי העולם,  ומגוון רחב של פתרונות מוצע על מנת להתמודד עמן, כגון:

>> הרחבת תשתיות התחבורה
>> תכנון וניצול יעיל יותר של התשתיות 
>> הגבלת כניסה של כלי רכב למרכזי הערים
>> עידוד השימוש בתחבורה ציבורית
>> מתן עדיפות לתחבורה ציבורית
>> יצירת מעברים נוחים בין כלי התחבורה השונים
>> פיתוח תחבורה מסילתית

>> עידוד השימוש באופניים (זהירות עם חשמליים)
>> שינוי דפוסי הנסיעה (דרכים וזמנים) של ציבור הנוסעים