שימושי קרקע למסחר

שימושי קרקע למסחר הם מרכיב חשוב בסביבה העירונית. ענף המסחר (חנויות) הולך ומפתחת במהירות רבה עקב הכניסה של מוצרים ושירותים חדשים כל זאת, גם בשל הגידול בצריכה לאור העלייה ברמת החיים. 

את המרחבים המסחריים נהוג למיין לפי גודלם: 
בתחתית נמצאות חנויות קטנות ובודדות (כגון חנויות מכולת)
מעליהן נמצא המרכז השכונתי המשרת מרחב מצומצם
מעליו מרכז הרובע ובראש המדרג של המסחר נמצא המע"ר. 

חשוב להוסיף ולציין שעם התרחבות המסחר, מגבלת השטחים הפנויים בעיר, ומחירי הקרקע הגבוהים, התפתחו מרכזי המסחר בשולי הערים ("מרכזי ביג")


הקניונים הינם התופעה הבולטת ביותר של שימושי הקרקע למסחר. 
ולהם השפעה משמעותית הפוגעת לרוב במסחר שבמרכז העיר ומעמדו.

מונחי יסוד נוספים

סף כניסה:
ביקוש מינימלי הדרוש כדי לקיים עסק או שירות ברווחיות.
לדוגמה: שירותים ועסקים בעלי סף כניסה נמוך - גן ילדים, 
מרכול; שירותים ועסקים בעלי סף כניסה גבוה - אוניברסיטה. 

טווח מוצר:
המרחק המרבי שאדם מוכן לעבור כדי לרכוש מוצר או שירות מסוים.
למשל, טווח המוצר של מכונית הינו גדול ואלו של חלב מכולת הוא קטן.