שימושי קרקע לתעשייה

התעשייה הינה למעשה מפעלי הייצור, בעוד שהמסחר מתייחס לחנויות.

בתקופת המהפכה התעשייתית הוקמו רוב מפעלי התעשייה בתוך מרכזי הערים 
(זו גם הסיבה העיקרית להתפתחותן של ערים בהתחלה) ובקרבת חומרי הגלם. 
אך עם הזמן הורחקה התעשייה אל שולי הערים ונוצרה הפרדה מאזורי המגורים

 

הסיבות לתהליך שינוי מיקום שימושי הקרקע לתעשייה: 
א. השטחים המצומצמים במרכז העיר, מחירם וקשיי הנגישות לא התאימו
ב. התפתחה מערכת הובלה ותחבורה מודרנית יעילה לעובדים ולחומרי הגלם.
ג. מפעלי התעשייה נהפכו למטרדים סביבתיים (זיהום, רעש, ריח, לכלוך ועוד)

 

מעבר עם העכבר על התמונות מציג הסבר נוסף

עוד על התעשייה...

* מהמחצית השנייה של המאה ה-20, רבים ממפעלי התעשייה המסורתית      
   בערים של המדינות המפותחות עברו לאזורי השוליים או לערים במדינות
   פחות מפותחות.


* היקף התעשייה עתירת הידע נמצאת בגידול מתמיד ומהווה מרכיב חשוב
   ורווחי בכלכלה העירונית. העיר מרוויחה תעשייה נקייה, תשלומי ארנונה
   ואוכלוסייה משכילה. לכן מעניקות הערים הטבות לחברות ההי-טק ויוזמות
   הקמה של "פארקים תעשייתיים - עתירי ידע".