שימושי קרקע למגורים

אזורי המגורים משתרעים על פני השטח הנרחב (הגדול) ביותר של העיר.

 

בכל עיר קיימים הבדלים בין אזורי המגורים, כגון הבדלים בצפיפות הבנייה, בגובה הבנייה, בסגנון, באיכות, ברמת השירותים,  ברמה סוציו-אקונומית,
במידת עירוב שימושים ועוד.
 

מעבר עם העכבר על התמונות מציג הסבר נוסף

מונחי יסוד נוספים

בידול מרחבי
(segregation) מצב שבו קבוצת אנשים בעלי מאפיינים משותפים, כגון דת או מוצא אתני, מתגוררת באזור מסוים, בנפרד מקבוצות אוכלוסייה אחרות. מאפייני הקבוצה באים לידי ביטוי במרחב שבו היא מתגוררת. 

הבידול המרחבי יכול להיווצר מתוך רצון כגון חשש מפני "האחר" והרצון לקהילתיות או מתוך מגמות שונות המתקיימות במרחב כגון עלייה בערך הקרקע היוצרת "הדרה מרחבית" אוכלוסיות שונות.

בידול חברתי 

מצב שבו שתי קבוצות אוכלוסייה או יותר, השונות זו מזו במאפיינים חברתיים, חיות באותו אזור מגורים - אך אינן מקיימות ביניהן קשרים חברתיים או אחרים.

שכונות עוני (סלאמס)

שכונת מגורים שרמת ההכנסה של תושביה נמוכה ותנאי חייהם קשים: המבנים רעועים, התשתיות לא מספקות, רמת השירותים נמוכה, וצפיפות המגורים גבוהה.