"גאוגרפיה - אדם וסביבה"
"גאוגרפיה - אדם וסביבה"

אתר
שימושי הקרקע

  שימושי קרקע:
  במרחב מתבצעות פעילויות שונות ומגוונות.
  שימושי הקרקע הינם אופן חלוקת שטח נתון 
  לתחומים השונים המתקיימים בו. 

הקלקה על התמונות מאפשרת מעבר לעמוד הרחבה
 

עוד בנושא בספר הלימוד...

 א. הגורמים המשפיעים על מערך שימושי הקרקע (קישור לספר הלימוד)

 ב. עירוב שימושי קרקע (קישור לספר הלימוד)

 ג. התחרות על שימושי הקרקע (קישור לספר הלימוד)

 ד. צדק מרחבי - סביבתי (קישור לספר הלימוד)

 ה. התחדשות עירונית - התברגנות ופינוי בינוי (קישור לספר הלימוד)
 ו
. מודלים להצגת המבנה העירוני (קישור לספר הלימוד)

 

שימושי קרקע בממ"ג

* מערכת מידע גאוגרפית (GIS)

מידע על מערך שימושי הקרקע חיוני לצורך תכנון וקביעת מדיניות במגוון תחומים. 

מערכת GIS מאפשרת הצגה ותחקור של מידע גיאוגרפי והנדסי אשר נבנה ונצבר במאגרי הנתונים של הרשויות השונות ומהווה הלכה למעשה ''חלון'' למסד הנתונים של הרשות.

המערכת משמשת לרוב ככלי פשוט, יעיל, נוח וזמין תמיד לצרכי איתור ואחזור מידע על בסיס גיאוגרפי ולהפקת מפות, דו''חות ומסמכים בתחומים רבים ומגוונים ובהם גם שימושי הקרקע.


באמצעות מערכות GIS ניתן להציג ולתשאל עשרות שכבות על גבי מפת הבסיס של הרשות, לקבל מידע תיאורי על כל פריט בכל שכבה, להציג מידע תכנוני נלווה למפות, להציג דף זכויות בניה בכל אזור, לבצע חיפושים שונים, להדפיס מפות ודו''חות, למדוד מרחקים ושטחים על גבי המפה, לבצע ניתוחים גיאוגרפים, לשתף מפה עם משתמשים אחרים ועוד.

מעצם היותה מערכת אינטגרטיבית, המידע המשולב בה לרוב כולל נושאים רבים החל משכבות מיפוי בסיס (דרכים, מבנים, כתובות ותצלומי אויר), שכבות תכנוניות (גושים/חלקות, ייעודי קרקע, תכניות בניין עיר ותקנונים, זכויות בניה ועוד) דרך מידע על נושאי חינוך, תנועה וחניה, תרבות ופנאי, מוסדות עירייה, רווחה וכלה בשכבות של בטחון ושעת חירום.

לחיצה על התמונה מפנה לאתר מערכת ממ"ג של עיריית תל אביב
 
 

קישורים נוספים...