שילוב המעורבות החברתית בתחומי הידע 

"לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל"
(מתוך מטרות החינוך הממלכתי, 2000)

המישור ההתנהגותי

המישור ההתנסותי

המישור
הקוגניטיבי

* בממד העיוני ובממד המעשי

למידה תוך התנסות ומעורבות בקהילה

ערך

התפתחות אישית

(ערכים,
מיומנויות)

מעורבות

התנסות
מעשית

(מעורבות חבריתית, יצירת שינוי)

רלוונטיות

למידה

עיונית

(רכישת ידע, מושגי יסוד,
למידת חקר)

מהעשייה בשנה האחרונה

ScreenHunter_3814 Aug. 25 20.33.jpg

כיוונים נוספים:

Hyde Park Gymnasia Realit!

group-of-happy-people.png

קישורים:

התפתחות אישית ומעורבות חברתית | אגף א', משרד החינוך

התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית | פורטל תלמידים