יישום למידה מרחוק

מעורבות בשיעורים מקוונים

אינטראקטיביות בשיעורים סינכרוניים

 

עקרונות

מעורבות בתהליכי הלמידה

בדיקת הבנה 

 

גוגל טפסים

שילוב טופס גוגל בפורמט של בוחן עם ניקוד מיידי
המאפשר בדיקת הבנה של התלמיד באופן עצמי
(לשיקולכם עם שם התלמיד או ללא)

 

גוגל דרייב

גוגל מצגות ומסמכים

עריכה משותפת במצגות - שקף לכל תלמיד
עריכת מסמכים משותפים

מנטימטר

מגוון כלים ליצירת סקרים ושיתוף
באמצעות קישור (כולל ענן מילים)

פאדלט

לוח לכתיבת תגובות המשתתפים
 

כלי המאפשר יצירת חידונים או סקרים המבוססים על שאלות סגורות (רב ברירה) עליהם יכולים התלמידים לענות באמצעות המחשב או מכשיר נייד (סמארטפון / טאבלט).