השואה
בראי הקולנוע

בסיס ערכי וחינוכי ללמידה ושיח על סרטי שואה
בנייה ועריכה למנויים באתר הבית של נדב שמגר