nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

אוריינות במאה ה-21
הוראה משמעותית בעידן משתנה - הטכנולוגיה ככלי להשגת המטרה
השתלמויות ארציות ומוסדיות בהנחיית נדב שמגר

אפשר להכיר מגוון כלים דיגיטליים תקשוביים ("צעצועים") בהשתלמויות,
או שאפשר ללמוד יישום פדגוגיה המשלבת מגוון גישות ופלטפורמות שלמות
המעצבות בימים אלו את דרכי ההוראה, הלמידה וההערכה.

בהשתלמויות פנים אל פנים או מקוונות, סינכרוניות וא-סינכרוניות
נוכל להתמקד
בפדגוגיה במגוון נושאים כגון: 

 • יישום למידה מרחוק בבית הספר (חט"ב - תיכון)

 • הטמעת גוגל קלאסרום בתהליכי הל"ה

 • בניית אתרים להוראה בסביבת wix

 • עבודה בסביבת MyTestBox של מט"ח

 • מיטוב מצגות להוראה מקוונת ובכיתה (ובשילוב אינטרקטיביות)

 • יסודות הצילום (סטילס) ושילוב בהוראה

 • סרטונים בהוראה (שילוב נכון בתהליכי הוראה ולמידה)

 • עבודה עם יו-טיוב בסיסי ומתקדמים

 • שילוב מיפוי מקוון - "סייבר גיאוגרפי" (למידה מבוססת מיקום)
  גוגל מפות, GovMap, ArcGis online

 • בניית חדרי בריחה מקוונים המשלבים כלים תקשוביים
 • תוספים לייעול ההוראה בדפדפן גוגל כרום

 • למידה ניידת (שילוב סמרטופנים בהוראה)

 • רשתות חברתיות (אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק)

 • שילוב כלים דיגיטליים (הצעות לכלים נקודתיים וייעודיים)

 • סביבות סינכרוניות ללמידה כגון zoom, google meet ועוד

 • עזרים לייעול העבודה ולהטמעה בסביבות למידה

 • גלישה רשת - גלישה בטוחה, חיפוש מתקדם ותוספים 

 • אינפוגרפיקה

יסודות

 • עבודה עם כלי אופיס רגיל ומקוון (word, excel, powerpoint)

 • עבודה עם כלי גוגל שיתופיים (סביבת גוגל דרייב)

 • שילוב כלים דיגיטליים נקודתיים

 • הוראה משלבת סרטונים 

  ועוד...

נדב שמגר
ניסיון כמורה, מחנך, רכז שכבה, רכז תקשוב ורכז פדגוגי חט"ע, מנהל חט"ב, מדריך ארצי לתקשוב וסייבר גיאוגרפי ב"גיאוגרפיה - אדם וסביבה" במשרד החינוך. 

תואר ראשון בגיאוגרפיה, תואר שני בניהול מערכות חינוך, מורה מוסמך מטעם גוגל ומוסמך "מורי מורים" במשרד החינוך (טלדור - מאגר המרצים)
 
מפתח תכנים ומנחה השתלמויות פנים אל פנים ומקוונות משנת 2015 במסגרות שונות ובהן: מט"ח (הבחינה המתוקשבת), אלנט (פדגוגיה בעידן החדש), מרכזי פסג"ה (השתלמויות בית ספריות) וכן הנחיית מפגשים ייעודיים לשילוב תקשוב בהוראה במסגרות שונות של סטודנטים להוראה במכללות.
* רשום במאגר המרצים של משה"ח בטלדור. כולל רישום ואישור כמנחה השתלמויות ב"מורי מורים". עוסק פטור

דוגמאות מהשתלמויות מקוונות:
למאגר הקלטות מפגשים סינכרוניים לחצו כאן
כנס ארצי "בקיוון הנכון" תשע"ט מושב בנושא שילוב אתרי wix
כנס ארצי "בקיוון הנכון" תשע"ח מושב בנושא חדרי בריחה
הקלטת מפגש סינכרוני בנושא "סייבר גיאוגרפי"

סייבר גיאוגרפי למורי חט"ב וחט"ע

דוגמאות סילבוס השתלמויות:

סילבוס השתלמות "סייבר גיאוגרפי" למתחילים
סילבוס השתלמות חלופות בהערכה בית ספרית
סילבוס השתלמות פדגוגיה בעידן החדש ב'

סילבוס השתלמות בית ספרית כלים דיגיטליים להוראה 
 

צור קשר