עבודת חקר

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

כלי השאלון ב-

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

השאלון

ככלי מחקר לאיסוף מידע