עבודת חקר

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

כל מה שצריך לדעת על 

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

העמוד אינו מותאם לטלפונים ניידים - ניתן לצפות במחשב בלבד 

 

מהי " למידת חקר"?

למידת
חקר

מהי "למידת חקר"?

חקר

מהו "חקר"?

למידה

מהי "למידה"?

ארבעת השלבים המרכזיים בגישת החקר

תהליך ההכנה של עבודת החקר:

שלב ראשון
בחירת תת נושא לעבודה
 ניסוח שאלת החקר (דגש סייבר גיאוגרפי)
 בחירת שיטות וכלי המחקר
איסוף לביבליוגרפיה
ניסוח השערות המחקר
ראשי פרקים לעבודה
הגשת הצעת המחקר
הצגת הנושא המרכז הכיתתי
ביצוע עיקר התהליך (איסוף וכתיבה)
כתיבת מסקנות, דיון וסיכום
מבוא, ביבליוגרפיה ונספחים
הגשה והערכה אישית וקבוצתית
 

כתיבת 
שאלת החקר

שילוב כלי ממ"ג
(סייבר גיאוגרפי)

 

כתיבת
שאלון הסקר

 

 

הנחיות לאופן

הגשת העבודה