עבודת חקר

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

כל מה שצריך לדעת על 

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

העמוד אינו מותאם לטלפונים ניידים - ניתן לצפות במחשב בלבד 

 

מהי " למידת חקר"?

למידת
חקר

מהי "למידת חקר"?

למידת חקר

תהליך שבו פועלים לגלות, לדעת ולהבין משהו שאינו ידוע (לנו) בדרכים שונות ובמקורות מידע מגוונים 

חקר

מהו "חקר"?

מחקר
מחקר הוא פעילות
שיטתית
ומובנית ל:

איסוף ידע 
וניתוחו

למידה

מהי "למידה"?

למידה
למידה היא תהליך של
רכישה
, הרחבה או שיפור של ידעהבנה ומיומנות. 

הלמידה מבוססת על התנסות שמובילה לשינוי בהתנהגות.

ארבעת השלבים המרכזיים בגישת החקר

ארבעה שלבים מרכזיים בגישת החקר:

(1) זיהוי מצב או תופעה או בעיה

(2) הגדרת המצב / התופעה

(4) מציאת פתרון

(3) חיפוש פתרונות

תהליך ההכנה של עבודת החקר:

שלב ראשון

ארבעה שלבים מרכזיים בגישת החקר:

(1) זיהוי מצב או תופעה היוצרת בעיה, (2) הגדרת הבעיה,

(3) חיפוש פתרונות, (4) מציאת פתרון

בחירת תת נושא לעבודה

בחירת תת נושא

 זוג / שלושה תלמידים בוחרים תת- נושא

Flat_plus_icon.svg.png
 ניסוח שאלת החקר (דגש סייבר גיאוגרפי)

ניסוח שאלת החקר

קוראים חומר מתאים, ממקדים ומנסחים שאלת חקר

Flat_plus_icon.svg.png
 בחירת שיטות וכלי המחקר

שיטות וכלי המחקר

קובעים את שיטות וכלי המחקר, מתכננים את מהלך המחקר

Flat_plus_icon.svg.png
איסוף לביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה

אוספים תוכן ביבליוגרפי, ממיינים לפי הרלוונטיות לשאלת החקר

Flat_plus_icon.svg.png
ניסוח השערות המחקר

ניסוח השערות מחקר

מציגים 5-6 שאלות/ השערות הנובעות משאלת החקר ומן המידע שאספו

ראשי פרקים לעבודה

ראשי פרקים לעבודה

מארגנים את השאלות בסדר הגיוני ומנסחים כראשי פרקים לעבודה

הגשת הצעת המחקר

הגשת הצעת מחקר 

כותבים ומגישים הצעת מחקר לאישור המורה

הצגת הנושא המרכז הכיתתי

נושא גג

המורה מציג את נושא הגג 

ביצוע עיקר התהליך (איסוף וכתיבה)

תהליך, ממצאים וכתיבה

מבצעים את תהליך החקר, איסוף הממצאים וכותבים את גוף העבודה:

 סקירת ספרות מלאה, תוך סיכום ומיזוג מידע ממקורות שונים

 ארגון המידע על פי ראשי הפרקים שאושרו

כתיבת מסקנות, דיון וסיכום

כתיבת מסקנות, דיון וסיכום

כותבים טיוטה סופית עפ"י ההנחיות למבנה העבודה הכוללת: ממצאים, מסקנות ודיון, סיכום

מבוא, ביבליוגרפיה ונספחים

מבוא, ביבליוגרפיה ונספחים

מארגנים את הכל לעבודה הסופית. מוסיפים מבוא, רשימה ביבליוגרפית ונספחים

הגשה והערכה אישית וקבוצתית

הגשה והערכה קבוצתית ואישית

מגישים עבודה סופית להערכה על ידי המורה ונבחנים בבחינה בע"פ אישית על העבודה

 

כתיבת 
שאלת החקר

שילוב כלי ממ"ג
(סייבר גיאוגרפי)

 

כתיבת
שאלון הסקר

 

 

הנחיות לאופן

הגשת העבודה