המהפכה התעשייתית

שורה של שינויים טכנולוגיים, כלכליים, אקולוגיים, וחברתיים שהתחוללו בעיקר באנגליה ואחר-כך ביתר מדינות אירופה ובארצות הברית.

קצת היסטוריה

המהפכה התעשייתית נחשבת כתקופת שינויים טכנולוגיים, כלכליים וחברתיים, שהחלו להתרחש באנגליה בסוף המאה ה- 18, והתפשטו מאוחר יותר למדינות אחרות באירופה, לארצות הברית, ולבסוף לשאר חלקי העולם.