קולוניאליזם

תהליך שבמסגרתו מדינות אירופה

השתלטו על אזורים ומדינות ברחבי העולם

(שהניח את היסודות להתפתחות לא שוויונית של מדינות העולם)

קצת היסטוריה

בשתי תקופות עיקריות, מהמאה ה-15 עד ה-18, ומהמאה ה-18 עד סוף מלחמת העולם השנייה
השתלטו מעצמות שונות על טריטוריות מעבר לים, בעיקר באסיה, אפריקה ובאמריקה. 

כל זאת בעזרת התיישבות באזורים שונים, הקמת מערכת שלטונית - צבאית תוך נישול האוכלוסייה המקומית וניצול משאביה לטובת צרכי המעצמות בתחומים כלכליים, חברתיים ותרבותיים. 

(קולוניה = מושבה)