מונחי יסוד

מונח: שׁוּק חופשי

כינוי להתנהלות כלכלית במדינה או בעולם, שבמסגרתה יזמים פרטיים מבצעים את רוב ההחלטות והפעולות, והממשלה כמעט שאינה מתערבת בפעילות הכלכלית ואינה מגבילה אותה. בשוק חופשי המחירים נקבעים לפי הביקוש וההֶיצֵעַ ולא לפי תקנות ממשלתיות או התערבות חיצונית אחרת.


מונח: מֶכֶס

כגורם המעכב גלובליזציה - מס המשולם על סחורה מיובאת, והוא אחד ממקורות ההכנסה של מדינות. הטלת מכס נובעת גם מן הרצון להגן על הסחורה המקומית מתחרות של סחורה מיובאת.

 

מונח: הפרטה

אחד ממאפייני הקפיטליזם הינו תהליך של הפרטה שמשמעותו העברת הבעלות על חברות, על מפעלים או על שירותים ממשלתיים או שירותים ציבוריים, לידי אנשים פרטיים. פעולה הפוכה להפרטה נקראת "הלאמה" מלשון לאום. העברת השירות למדינה.

מונח: יתרון יחסי

עיקרון כלכלי העוסק ביכולת של עסק, חברה או מדינה לייצר סחורות או שירותים בעלות זולה יותר מאחרים בגלל יתרון מסוים. על פי עיקרון זה, כדאי לכל חברה או מדינה להתמחות ולייצא את הסחורות או את השירותים שבהם יש לה יתרון יחסי - וכך להרוויח יותר משיווקם.

 

מונח: יתרון לגודל

עיקרון כלכלי המציג מצב שבו ככל שאזור, יישוב או חברה כלכלית גדולים יותר בהיקפם, כך בדרך כלל הם יעילים יותר, רווחיים יותר ומצליחים יותר. היתרונות לגודל נחלקים ליתרונות פנימיים, שמהם נהנית חברה כלכלית בשל גודלה - וליתרונות חיצוניים, הנובעים מכך שהחברה ממוקמת באזור שבו מתקבצות יחדיו חברות מסחריות רבות.

ארגון המדינות המתועשות

ארגון כלכלי בין-לאומי הכולל את ארה"ב, אנגליה, צרפת, קנדה, גרמניה, איטליה, יפן ורוסיה. שמונה מדינות אלו מייצגות יחד יותר מ-50% מן הכלכלה העולמית. הארגון מתכנס אחת לשנה ודן בנושאים מתחום החברה והכלכלה. התכנסות הארגון מלווה בהפגנות הקוראות למנהיגי העולם לטפל בבעיות הגלובליות הנוגעות לסביבה, לסחר צודק, למיגור העוני וכדומה.

מונח: "אמריקניזציה"
תהליך שבו אוכלוסיות רבות ברחבי העולם מאמצות מאפיינים תרבותיים, חברתיים וכלכליים הנהוגים בארה"ב, ותוך כדי כך  מאבדות את המאפיינים הייחודיים שלהן.

מונח: עיר גלובלית

מכונה גם בשם "עיר עולם"וזו עיר המשמשת כמרכז כלכלה בין לאומי.

בעיר זו מצויות הנהלות חברות רב לאומיות, בורסות ומרכזי שירותים בין לאומיים.

מונח: חברה רב לאומית

חברה שיש לה סניפים ביותר ממדינה אחת. החברה מקימה מפעלים, המתמזגת או יוצרת הסכמי שיתוף פעולה עם חברות במדינות שונות. לרוב, ההנהלה של חברה שכזו תהיה ממוקמת במדינה מפותחת בעוד שהייצור מתבצע במדינה מתפתחת.