השפעת הגלובליזציה 
על המדינות
המפותחות

השפעות חיוביות: 

> התפתחות אזורי תעשייה ושווקים חדשים.

> דרישה לעובדים מומחים, מנוסים ובעלי ידע.

> שיפור באיכות החיים.
   (לאור מודעות לנושא עבר מתעשיות מסורתיות ומזהמות)

השפעות שליליות: 

> ריבוי מהגרי עבודה והגירה בלתי חוקית.

> פגיעה בתעשייה מקומית

> נטישת ענפי תעשייה מסורתיים.

> האשמה בניצול המדינות המתפתחות.