facebook_logos_PNG19753.png

תכנים נלווים לעמודי גיאוגרפיה - אדם וסביבה

  
לעמוד רכישת גישה לתכנים לחצו כאן

1. מצגת רמת פיתוח, מדדי פיתוח, פירמידת גילים ומודל התמורה הדמוגרפי

2. מצגת לפרק הגלובליזציה

3. מצגת לפרק העיר - חלק ראשון (התפתחות, תכנון, יסודות ומושגים)

4. מצגת לפרק העיר - חלק שני (שימושי קרקע וגורמי מיקום של ערים)

5. מצגת רשת הקואורדינטות (כולל תיחום ערים ותיחום מדינות)

6. מצגת לפרק ההגירה

7. מחפשים את פרופסור שיפון - משחק חפש את המטמון בגוגל מפות

8. אתר הסבר לכתיבת עבודות חקר (בדגש סייבר גיאוגרפי)