nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

חדר בריחה מוכר לרוב במימד הפיזי במקום בו אתם מתמודדים עם חידות על מנת להגיע לפתרון שיאפשר לכם לצאת מהחדר. לאחר חשיבה מעמיקה, הבנו שאפשר ליישם את הרעיון גם בסביבה הוירטואלית המאפשרת שילוב כלים מתוקשבים מגוונים מחד וקבלת עזרה מחברים ומחיפוש בגוגל מאידך. כחלוץ מפתחי חדרי הבריחה המקוונים בסביבת WIX בישראל במערכת החינוך, מוגשים בפניכם דוגמאות למספר חדרי בריחה שנבנו על ידנו, חלקם ללא תשלום וחלקם לרוכשי מנוי בלבד:

פתיחת כל חדרי הבריחה (למעט חדר הבריחה האטומי)
למשחק חופשי ורמזים במשך שבוע ימים ב-42 ש"ח

המירוץ_למיליון (1).png
הורדה.png
person-3658927_960_720.png
train-44326_960_720.png
הורדה (1).png

בקרוב!
חדר בריחה אטומי

(נדרש רכישה של מנוי נפרד)

* חלק מחדרי הבריחה פתוחים לרוכשים מנוי לחדרי הבריחה או מנוי כללי לתכני האתר.
   הגישה תתאפשר לאחר רכישת מנוי וזיהוי הכניסה עם חשבון המייל עמו נרכש המנוי 
   לעמוד רכישת מנוי לחצו כאן