nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

חדר בריחה מוכר לרוב במימד הפיזי במקום בו אתם מתמודדים עם חידות על מנת להגיע לפתרון שיאפשר לכם לצאת מהחדר. את הרעיון ניתן כמובן ליישם גם בסביבה הווירטואלית המאפשרת לשלב מגוון כלים מתוקשבים ובשונה מחדר רגיל, גם לקבל עזרה מחברים ולחפש פתרונות בגוגל. מוגשים בפניכם דוגמאות למספר חדרי בריחה שנבנו על ידנו, חלקם ללא תשלום וחלקם לרוכשי מנוי:

בשל עומס פניות, אנו לא מקבלים עבודות פיתוח חדרי בריחה חדשים

המירוץ_למיליון (1).png
person-3658927_960_720.png
הורדה (1).png

בקרוב!
חדר בריחה אטומי

(למנויים בלבד)

הורדה.png
train-44326_960_720.png
P_Submarine.png

* חלק מחדרי הבריחה פתוחים לרוכשים מנוי לחדרי הבריחה או מנוי כללי לתכני האתר.
   הגישה תתאפשר לאחר רכישת מנוי וזיהוי הכניסה עם חשבון המייל עמו נרכש המנוי 
   לעמוד רכישת מנוי לחצו כאן