סייבר גאוגרפי

כתיבת עבודת החקר

הערכה חלופית לבגרות
40%
​ 

המרכיב העיקרי - עבודת החקר

המיפוי המקוון - סייבר גיאוגרפי
הינו מרכיב יישומי / כלי יישומי
בתוך עבודת החקר המלאה