סייבר גאוגרפי

למידה

השילוב האופטימלי
בין לימודי הגיאוגרפיה לבגרות
ובין תכני הסייבר הגיאוגרפי

הלמידה העיונית לצד התרגול המעשי
בתהליך המקביל למרכיבים נוספים
במסגרת הערכה חלופית 40%