הצפייה בעמוד זה ממחשב בלבד

ScreenHunter_5189 Aug. 08 11.47.jpg

לרשותכם, הקלטת מפגש סינכרוני על תכני מצגת עמוד זה

technology-car-automobile-driving-transp

 למידה היברידית 

 ובעברית "למידה מעורבת"  

 
pexels-pixabay-269633.jpg

עקרונות מנחים 

ביישום "סייבר גיאוגרפי" 

 
landscape-nature-path-outdoor-rock-mount

מתווים ללמידה 

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי" 

 

דגמי הוראה דיגיטליים ללמידה מרחוק (קישור

מטלת ההגשה האישית ליחידה זו (קישור)