top of page

סייבר גיאוגרפי מתחילים
בהנחיית נדב שמגר ואורלי אטיאס
* קישורים להקלטות וקבצי המפגשים בהשתלמות נוספות בתחתית העמוד 

יחידה 1 הינה מטלת ביצוע אישית בסביבת קמפוס IL

יחידה 2: הכרות עם תוכנית סייבר גיאוגרפי | נדב שמגר ואורלי אטיאס

להרצאת מבוא - אוגוסט 2020

מצגת מקוונת למפגש הסינכרוני

ארכיון: 

הקלטת מפגש סינכרוני ראשון, מחזור ראשון - תשע"ט

הקלטת מפגש סינכרוני ראשון מחוזר שני - תש"ף

יחידה 3: GIS בלמידה מרחוק | אורלי אטיאס

הקלטת המפגש הסינכרוני

למצגת המפגש הסינכרוני

יחידה 4: יישום GIS בגוגל מפות | נדב שמגר

הקלטת המפגש הסינכרוני
קובץ הסבר ליישום (מפגש זה הועבר ללא מצגת)

ארכיון: 

הקלטת מפגש סינכרוני שלישי, מחזור ראשון - תשע"ט

הקלטת מפגש סינכרוני שלישי, מחזור שני - תש"ף

יחידה 5: גישות ומתווים ליישום בכיתה | נדב שמגר

הקלטת המפגש הסינכרוני

למצגת המפגש הסינכרוני

ארכיון: 

הקלטת מפגש סינכרוני שני, מחזור שני - תש"ף

יחידה 6: יישומי GIS גופים ורשויות | אורלי אטיאס

הקלטת המפגש הסינכרוני (ללא מצגת)

יחידה 7: חישה מרחוק בעידן וירטואלי שיתופי | אורלי אטיאס

הקלטת המפגש הסינכרוני (ללא מצגת)

יחידה 8: יסודות ArcGis OnLine | נדב שמגר

הקלטת המפגש הסינכרוני

מצגת מפגש סינכרוני רביעי

ארכיון

הקלטת מפגש סינכרוני רביעי, לשני המחזורים יחד - תשע"ט ותש"ף

יחידה 9: יישומי ArcGis OnLine | אורלי אטיאס

הקלטת המפגש הסינכרוני

קובץ מצגת המפגש הסינכרוני

ארכיון

הקלטת מפגש סינכרוני חמישי, מחזור ראשון - תשע"ט

מצגת מפגש סינכרוני חמישי - גרסה ישנה, תשע"ט
הקלטת מפגש סינכרוני חמישי, מחזור שני - תש"ף

מצגת מפגש סינכרוני חמישי - גרסה חדשה - תש"ף

יחידה 10: מפגש סיכום ההשתלמות | נדב שמגר אורלי אטיאס

הקלטת המפגש הסינכרוני

הורדה.png

סייבר גיאוגרפי מתחילים
 מאגר ההרצאות ההשתלמות סייבר גיאוגרפי נוספות

bottom of page