top of page
גאוגרפיה אדם וסביבה לוגו (1).png

מגמת
גאוגרפיה - אדם וסביבה

לומדים איך העולם נראה היום
כדי שנוכל לתכנן איך הוא ייראה מחר

כדור הארץ אינו עגול אלא אלפיטי

ככל שהאדם לומד יותר,
כך הוא מבין שהוא באמת יודע פחות...

סוקרטס

העולם של היום מבוסס מרחב!
במגמת גאוגרפיה - אדם וסביבה
לומדים את המרחב שלנו בעבר, היום ובמבט לעתיד

גיאוגרפיה
פיזית

חברה
ותרבות

גיאוגרפיה
אנושית

יחסי
גומלין

תכנון
פיתוח

סביבה
וקיימות

ערים
ועיור

המרחב
הכפרי

אסטרונומיה

גיאו
מורפולוגיה

אקלים

גיאולוגיה

הלימודים
בשכבה י"ב

הלימודים
בשכבה י"א

סייבר
גאוגרפי

יש עוד...

תוכנית הלימודים

שכבה ח'

שכבה ט'

ארץ ישראל

כדור הארץ
והמרחב

שכבה ז'

האדם
במרחב

שכבה י"ב

הערכה
חלופית

בחינת בגרות
א"י-מזה"ת-נת"יב

שכבה י'

יסודות
הגיאוגרפיה

שכבה י"א

* יישום מקביל: מיומנויות סייבר גיאוגרפי בחט"ב ותיכון

תמונה קבוצתית

הכדור בידיים שלנו!
הצטרפו אלינו!

גאוגרפיה - אדם וסביבה

כותרת סיום
bottom of page