nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

facebook_logos_PNG19753.png
zoom-icon_1.png

 פיתוח והנחיית השתלמויות
"אוריינות דיגיטלית להוראה משמעותית"

הטכנולוגיה ככלי להשגת המטרה

(תוכנית מותאמת במפגשים סינכרוניים, א-סינכרוניים ופנים אל פנים)

 

צור קשר