ההיסטוריה של הצילום

יחידה שנייה:
ההיסטוריה של הצילום

כתיבה ועריכה: נדב שמגר