השואה
בראי הקולנוע

בסיס ערכי וחינוכי ללמידה ושיח על השואה דרך הקולנוע
בנייה ועריכה: נדב שמגר