מטלת ביצוע

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

כל מה שצריך לדעת על 

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

תהליך ההכנה של מטלת הביצוע

מהי מטלת ביצוע
בסביבה דיגיטלית?

העמוד אינו מותאם לטלפונים ניידים - ניתן לצפות במחשב בלבד 

 

מהי " למידת חקר"?

למידת
חקר

מהי "למידת חקר"?

למידת חקר

תהליך שבו פועלים לגלות, לדעת ולהבין משהו שאינו ידוע (לנו) בדרכים שונות ובמקורות מידע מגוונים 

חקר

מהו "חקר"?

מחקר
מחקר הוא פעילות
שיטתית
ומובנית ל:

איסוף ידע 
וניתוחו

למידה

מהי "למידה"?

למידה
למידה היא תהליך של
רכישה
, הרחבה או שיפור של ידעהבנה ומיומנות. 

הלמידה מבוססת על התנסות שמובילה לשינוי בהתנהגות.

ארבעת השלבים המרכזיים בגישת החקר

ארבעה שלבים מרכזיים בגישת החקר:

(1) זיהוי מצב או תופעה היוצרת בעיה

(2) הגדרת הבעיה

(4) מציאת פתרון

(3) חיפוש פתרונות

סרטון: מהי מטלת ביצוע בסביבה דיגיטלית

מטלת ביצוע היא מטלה לימודית המציגה בעיה מהחיים הדורשת פתרון או מטלה הדורשת ביצוע של משימה.

במטלת ביצוע התלמיד מדמה תפקוד כפי שהיה מתפקד בחיי היום-יום.

 

במטלת ביצוע יש מספר תשובות אפשריות, והתלמיד נדרש למצוא ולבחור באחת מהן תוך שימוש בידע קיים ונרכש.

 

מטרת מטלת הביצוע היא הערכת יכולתו של התלמיד ליישם תוכני למידה תוך כדי הפעלת שיקול דעת, תכנון, ארגון ומיזוג מידע, הסקת מסקנות וביקורתיות.

 

מטלת ביצוע מסתיימת כאשר התלמיד מפיק תוצר חשיבה ומציג אותו.

 

תהליך ההכנה של עבודת החקר:

שלב ראשון

ארבעה שלבים מרכזיים בגישת החקר:

(1) זיהוי מצב או תופעה היוצרת בעיה, (2) הגדרת הבעיה,

(3) חיפוש פתרונות, (4) מציאת פתרון

בחירת נושא / בעיה וחשיבה ראשונית על התוצר

בחירת תת נושא

 זוג / שלושה תלמידים בוחרים תת- נושא

Flat_plus_icon.svg.png
הכרות עם המחוון והצעת קריטריונים להערכה

מה דרישות העבודה

כיצד תוערך העבודה על ידי המורה

ביצוע חקר שיתופי

שיטות וכלי המחקר

קובעים את שיטות וכלי המחקר, מתכננים את מהלך המחקר

Flat_plus_icon.svg.png
הסקת מסקנות

רשימת מסקנות

תובנות אישיות של כל אחד מחברי הקבוצה - ניתן להתייעץ עם המורה

הגשת תוצרי כתיבה להערכה

הקפדה על כתיבה מסודרת

רצוי לחלק לפרקים / מרכיבים / תחומים

גיבוש פתרון לבעיה הכולל מגוון נקודות מבט

נקודות מבט שונות - הצעות שונות

לא פוסלים אף אחד! - כותבים את כל ההצעות שמהן תבחר ההצעה לתוצר הסופי

הכנת תוצר סופי בכלי הדיגיטלי המתאים

הגשת תוצר סופי

למשל מיפוי בממ"ג המציג את הבעיה ואת האפשרות לפתרון

היכרות עם נושא מהעולם האמיתי הקשור לפרק הלימוד

גיאוגרפיה אנושית או גיאוגרפיה פיזית 
ומגוון הנושאים הקשורים אליו

הערכה אישית וקבוצתית

הערכה קבוצתית ואישית

הערכה על ידי המורה לאור מחוון שניתן לתלמידים בתחילת התהליך

 

מחוון
לפרזנטציה

מחוון
ללמידה שיתופית

הכנת
יחידת המבוא