מטלת ביצוע

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

כל מה שצריך לדעת על 

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

תהליך ההכנה של מטלת הביצוע

מהי מטלת ביצוע
בסביבה דיגיטלית?

העמוד אינו מותאם לטלפונים ניידים - ניתן לצפות במחשב בלבד 

 

מהי " למידת חקר"?

למידת
חקר

מהי "למידת חקר"?

חקר

מהו "חקר"?

למידה

מהי "למידה"?

ארבעת השלבים המרכזיים בגישת החקר

סרטון: מהי מטלת ביצוע בסביבה דיגיטלית

מטלת ביצוע היא מטלה לימודית המציגה בעיה מהחיים הדורשת פתרון או מטלה הדורשת ביצוע של משימה.

במטלת ביצוע התלמיד מדמה תפקוד כפי שהיה מתפקד בחיי היום-יום.

 

במטלת ביצוע יש מספר תשובות אפשריות, והתלמיד נדרש למצוא ולבחור באחת מהן תוך שימוש בידע קיים ונרכש.

 

מטרת מטלת הביצוע היא הערכת יכולתו של התלמיד ליישם תוכני למידה תוך כדי הפעלת שיקול דעת, תכנון, ארגון ומיזוג מידע, הסקת מסקנות וביקורתיות.

 

מטלת ביצוע מסתיימת כאשר התלמיד מפיק תוצר חשיבה ומציג אותו.

 

תהליך ההכנה של עבודת החקר:

שלב ראשון
בחירת נושא / בעיה וחשיבה ראשונית על התוצר
הכרות עם המחוון והצעת קריטריונים להערכה
ביצוע חקר שיתופי
הסקת מסקנות
הגשת תוצרי כתיבה להערכה
גיבוש פתרון לבעיה הכולל מגוון נקודות מבט
הכנת תוצר סופי בכלי הדיגיטלי המתאים
היכרות עם נושא מהעולם האמיתי הקשור לפרק הלימוד
הערכה אישית וקבוצתית
 

מחוון
לפרזנטציה

מחוון
ללמידה שיתופית

הכנת
יחידת המבוא