התלקיט

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

כל מה שצריך לדעת על 

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

תהליך ההכנה של התלקיט

העמוד אינו מותאם לטלפונים ניידים - ניתן לצפות במחשב בלבד 

 

מהו תלקיט?

הערכה

הערכה חלופית

בהקשר הלימודי כתהליך מתמשך המתעד התפתחות יכולות לאורך זמן ומשקף הערכה למען למידה ולא רק של למידה

כישורים

כישורים
ב-3 רבדים:
 
כישורי רכישת ידע
(איתור מקורות והערכתם)

כישורי יצירת ידע

(עיבוד ותוצר מקורי)

כישורי הפצת ידע

(ארגון הידע והצגתו)

למידה

למידה
למידה היא תהליך של
רכישה
, הרחבה או שיפור של ידעהבנה ומיומנות. 

הלמידה מבוססת על התנסות שמובילה לשינוי בהתנהגות.

התלקיט הדיגיטלי

העידן הדיגיטלי, בו הטכנולוגיה מהווה חלק מרכזי ובלתי נפרד מחיינו, מאופיין בשינויים המחייבים הסתגלות מחודשת והתאמה של תהליכי הלמידה ורכישת המיומנויות למאה ה-21.

תהליך ההכנה של התלקיט:

שלב ראשון

ארבעה שלבים מרכזיים בגישת החקר:

(1) זיהוי מצב או תופעה היוצרת בעיה, (2) הגדרת הבעיה,

(3) חיפוש פתרונות, (4) מציאת פתרון

בחירת נושא מרכז לתלקיט

בחירת נושא נושא מרכזי מאחד לכלל הכיתה

 זוג / שלושה תלמידים בוחרים תת- נושא

Flat_plus_icon.svg.png
משימות אישיות / קבוצתיות

קבצי משימה

קוראים חומר מתאים, לומדים את הנושא ויוצאים לביצוע בשלבים

Flat_plus_icon.svg.png
מחוון למשימות אישיות / קבוצתיות

מחוון לשיטות

הבנה של שיטת יישום המשימה בצרוף מחוון נקודתי

ריכוז תוצרים אישיים / קבוצתיים

תוצרים

בדיקת מידת ההתאמה למחוון, איסוף התוצר הסופי האישי או הקבוצתי והצגתו 

הערכה אישית / קבוצתית

הערכה

קביעת הציון הנקודתי לתוצר האישי / קבוצתי לפי מרכיבים שהוגדרו במחוון הראשוני

תלקיט קבוצתי או תלקיט אישי או משולב?

ביחד או לחוד או משולב

תלוי מה התוצר המתבקש והמיומנויות המשולבות בתהליך

 

מחוון להערכת
שילוב פדגוגיה 
דיגיטלית

מאפייני משימה דיגיטלית לתלקיט

 

סרטון:
הערכה באמצעות תלקיט