התלקיט

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

כל מה שצריך לדעת על 

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

תהליך ההכנה של התלקיט

העמוד אינו מותאם לטלפונים ניידים - ניתן לצפות במחשב בלבד 

 

מהו תלקיט?

הערכה
כישורים
למידה
התלקיט הדיגיטלי

תהליך ההכנה של התלקיט:

שלב ראשון
בחירת נושא מרכז לתלקיט
משימות אישיות / קבוצתיות
מחוון למשימות אישיות / קבוצתיות
ריכוז תוצרים אישיים / קבוצתיים
הערכה אישית / קבוצתית
תלקיט קבוצתי או תלקיט אישי או משולב?
 

מחוון להערכת
שילוב פדגוגיה 
דיגיטלית

מאפייני משימה דיגיטלית לתלקיט

 

סרטון:
הערכה באמצעות תלקיט