facebook_logos_PNG19753.png

nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

מעל 50 מצגות להורדה
מעל 30 בחנים, 20 מבחנים

40 מטלות מגוונות

עשרות אתרים נושאים

ואוסף קישורים שימושיים
ותוכן שמתווסף לאורך השנה!

תכנים מקוריים להוראת
"גיאוגרפיה - אדם וסביבה"

סייבר
גיאוגרפי

דפי עבודה
ומטלות

סיכומים
לבגרות

מבחנים
ובחנים

מצגות

לשיעור

הרצאות
מוקלטות

אוסף
הקישורים

עמודי
פייסבוק

ערוץ
סרטונים

אתרים
נושאיים

מאגר
המחשות