סביבת למידה
היא מרחב הכולל את כל הנדרש ללמידה. היא מספקת מידע של תכנים, כללים וכלי חשיבה הרלוונטיים לנושא הנלמד, ומכילה גירויי חשיבה המעוררים את התלמידים לעיסוק בתכני הלימוד ובתהליכי חשיבה מורכבים מתוך מעורבות פעילה ויחסי גומלין עם השותפים. 

למידה מתוקשבת

השיעור יכול להתקיים בכיתה, במעבדת המחשבים, מחוץ לכותלי בית הספר ובבית...

מצגות אינטרקטיביות

גוגל קלאסרום

סקרים מקוונים

פורומים מקוונים

אינסטגרם

שיעורים סינכרוניים
בכיתה ובבית

העשרה:

מרחבי למידה מבוססי פורום מתוקשב | עמי סלנט

מיזם לראות עולם | פייסבוק

אקדמיה ברשת | משרד החינוך