אקלים כדור הארץ

יש להכנס לעמוד זה בתצוגת מחשב בלבד - ולא טלפון נייד

מה בעמוד זה?

1. מהמפה למציאות

2. תנועת כדור הארץ

4. תנועת כדור הארץ 

על מישור המילקה

5. זווית הזנית

6. קיץ-חורף / קר-חם

7. קווי חוגי הקטבים

8. ההשפעה על זרמי הים

10. היווצרות מדבריות

11. אזורי אקלים בעולם

12. סיכום - גורמים והשפעות

9. תאי אוויר